การละเมิดนโยบายการใช้งาน (UnFair-Play Policy)

1. หนึ่ง account สามารถใช้กับนักเรียนได้แค่หนึ่งท่านเท่านั้น บริษัทโค้ดโมบายส์ไม่อนุญาติให้นักเรียนแชร์ username, password และ content ใดๆ ในหลักสูตรทั้งหมดกับบุคคลอื่นเพื่อใช้เรียนร่วมกัน

2. นักเรียนที่ไม่ได้ชำระหรือสั่งซื้อหลักสูตรวีดีโอ Online โดยตรงกับทาง บริษัทโค้ดโมบายส์ จำกัด จะไม่ได้รับการบริการใดๆ จากทางทีมงานโค้ดโมบายส์ ทั้งสิ้น เช่นการให้คำปรึกษาเวลาติดปัญหา

3. บริษัทโค้ดโมบายส์ ไม่อนุญาติให้นักเรียนแชร์ลิงค์หรือทำซ้ำ เนื้อหาใดๆ เช่น Url, Youtube, Sourcecode ผ่านช่องทางใดๆ ก็ตาม เช่น Facebook, Line, Youtube, Blog

4. ทางบริษัทมีระบบตรวจสอบการ Login โดยใช้ Location-based และ Access-Limit-Policy ในการระบุการ Login ที่ไม่เหมาะสม

5. หากท่านละเมิดนโยบายการใช้งาน ข้อใดข้อหนึ่งของทางบริษัท โค้ดโมบายส์ จำกัด ทางเราจะยกเลิก (Terminate) Account ในการเข้าถึงหลักสูตรทันที และ ดำเนินคดีทางกฏหมายให้ถึงที่สุด และ ส่งจดหมายเวียนให้ Partner Companies และแสดง Blacklist อยู่ในหน้าเว็บไซด์ www.codemobiles.com

ลิขสิทธิ์ของบริษัท CodeMobiles Co., Ltd. ห้ามเผยแพร่หรือทำซ้ำในสื่ออื่นใดก่อนได้รับอนุญาต