วีดีโอสอน Flutter (เวอร์ชันเต็ม พร้อม Source Code)

       Flutter คือ Cross-Platform Framework ที่ใช้ในการพัฒนา Native Mobile Application อย่าง Android และ iOS ที่พัฒนาโดยบริษัท Google Inc. Flutter มีหลักการคล้ายกับ Xamarin คือ สามารถ Reuse Code ได้มากกว่า 70% ในการทำแอปพลิเคชันที่รันได้ทั้งบน Android และ iOS โดยใช้ภาษา Dart ในการพัฒนา คล้ายๆกับภาษา C#, Java ซึ่งเมื่อทำเสร็จแอปพลิเคชันจะทำงานไวใกล้เคียงกับการเขียนด้วย ภาษา Native อย่าง Java และ Swift/Objective-C

       อีกหนึ่งจุดเด่นของ Flutter Native คือ เรื่องของการปรับแต่ง User Interface (UI) ที่มีความยืนหยุ่น ในการแยกการออกแบบเพื่อเน้นไปที่ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน User Experience (UX) โดย UI จะใกล้เคียงกับ Native และตรงตาม Design Guideline ที่ถูกต้อง อีกทั้งความสามารถในเรื่องของการทำ Hot Reload ทำให้การแก้ไข UI ทำได้เร็วขึ้น

       ในหลักสูตรผู้เรียนจะได้เรียนภาษา Dart ซึ่งเป็นภาษาหลักในการพัฒนา Flutter และมีการทำ Workshops ตั้งแต่การออกแบบ Layout and Widget, การติดตั้ง Library, การติดต่อ Network ในรูปแบบ JSON Restful จนถึงขั้น Deploy บนเครื่องอุปกรณ์จริงทั้ง iOS และ Android รวมถึงขั้นตอนการ Publish ขึ้น App store / Google play


เนื้อหาโดยละเอียด

1. Setup and Introduction

   • What is Flutter?
   • Flutter Architecture
   • Material Design (Android) / Cupertino (iOS-style) Widgets
   • Flutter Doctor CLI
   • Scaffold Widget
   • Setup Development Tools

2. Dart programming language

   • Introduction
   • DartPad
   • Variables
   • Functions
   • Operators
   • Control Flow
   • Exceptions
   • Classes

3. Debugging

4. Layout and Widget

   • Stateless VS Stateful Widgets
   • Images
   • Button
   • Form and input
   • Card
   • Rows and Columns (Flexbox)
   • Stack Widget
   • Containers

5. Event widget

   • Animations
   • Gesture

6. Using List Layout

   • Creating Scrollable Lists
   • Custom Layout
   • Custom Style

7. JSON Restful Feed

   • The HTTP Package
   • Using Postman App
   • Http method (GET/POST/PUT/DELETE/..)
   • Images loader
   • Displaying a Loading Spinner
   • Using Pull to Refresh
   • Asynchronous
   • Handling Error Responses

8. Publishing

  • Icon
  • Resources Management
  • Publishing to Google Play
  • Publishing App Store
  • Deploy Real device (Android / iOS)


แบบฟอร์มสั่งซื้อ VDO Training Online
ขอแนะนำให้ใช้เว็บบราวเซอร์ Google Chrome เวอร์ชั่นล่าสุด ในการเข้าเข้าใช้งาน

ชื่อหลักสูตร ราคา
Flutter Programming 2,000 บาท (ไม่รวม Vat.)

วิธีการสั่งซื้อ
 1. ทำการ Login ด้วย Account ของ Facebook หรือ Google
 2. กรอกรายละเอียด
 3. กดปุ่ม ยืนยันการสั่งซื้อ
 4. ทางบริษัทจะส่งอีเมล์แจ้ง วิธีการชำระเงิน ไปให้ทางอีเมล์ที่ท่านใช้สมัครสั่งซื้อ หรือสามารถดูได้ ที่นี่
 5. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์สลิปมาที่ +66-2-6898943 หรือสแกนส่งทางอีเมล์ support@codemobiles.com หรือโทรมาแจ้งที่เบอร์ +66-81-359-9468
 6. เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบการชำระเงินแล้ว จะทำการส่ง รายละเอียดการเข้าใช้งาน ของหน้า VDO Training Online ไปให้ทางอีเมล์ที่ท่านใช้สมัครสั่งซื้อ
 1. กรอกรายละเอียด
 2. กดปุ่ม ยืนยันการสั่งซื้อ
 3. ทางบริษัทจะส่งอีเมล์แจ้ง วิธีการชำระเงิน ไปให้ทางอีเมล์ที่ท่านใช้สมัครสั่งซื้อ หรือสามารถดูได้ ที่นี่
 4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์สลิปมาที่ 02-6898943 หรือสแกนส่งทางอีเมล์ support@codemobiles.com หรือโทรมาแจ้งที่เบอร์ 081-359-9468
 5. เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบการชำระเงินแล้ว จะทำการส่ง รายละเอียดการเข้าใช้งาน ของหน้า VDO Training Online ไปให้ทางอีเมล์ที่ท่านใช้สมัครสั่งซื้อวิธีการชำระเงิน / Payment
ชำระเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM
ธนาคารกสิกรไทย สาขา ซอยแฉล้มนิมิตร (ประดู่ 1)
ชื่อบัญชี บริษัท โค้ดโมบายส์ จำกัด (ออมทรัพย์) 670-2-04739-9 กรุณาตรวจสอบข้อมูลบัญชีให้ถูกต้องก่อนการโอนเงิน

*เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รบกวนแฟกซ์สลิปมาที่ 02-6898943, สแกนส่งทางอีเมล support@codemobiles.com หรือโทรแจ้งมาที่เบอร์ 081-359-9468


Contact Us

: (66)87-676-0813-14
: (66)81-359-9468

: support@codemobiles.com

: @codemobiles

: OnSite Training Service

: TeamViewer QuickSupport

: CodeMobiles Blog

Copyright © 2010-2019 CodeMobiles Co., Ltd. All Rights Reserved.