Odoo ERP for Beginners | 632 min.
1,790 บาท จากปกติ 2,700 บาท ดูได้ 360 วัน (ไม่รวม Vat.)หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับผู้ที่สนใจเครื่องมือในการจัดการด้านธุรกิจ หรือนักพัฒนาที่ต้องการสร้างระบบบริหารภายในองค์กร เพื่อลดปัญหาการใช้แอปพลิเคชันที่มีความไม่เข้ากันของระบบ เช่น ระบบบัญชี, ระบบขายหน้าร้าน, ระบบจัดการสต็อก, ระบบ CRM รวมถึงระบบต่างๆ ที่ไม่ได้ถูกออกแบบให้เชื่อมต่อกัน และทำงานไม่เหมาะสมในแต่ละแผนก เนื่องจากเป็นระบบที่ถูกพัฒนามาคนละผู้ให้บริการ ทำให้เกิดการติดต่อสื่อสารที่ล่าช้า และอาจเกิดความผิดพลาดของข้อมูลในด้านธุรกิจ ทำให้การจัดการแต่ละส่วนถูกแยกออกจากกัน ยากต่อการจัดการและบำรุงรักษาระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

Odoo เป็นชุดแอปพลิเคชันโอเพ่นซอร์สที่ครอบคลุมทุกความต้องการของธุรกิจ เช่น ระบบ Inventory, Purchase, Sale, CRM, Point of Sale, Accounting, Timesheet, HR และอื่นๆที่ครอบคลุมด้านธุรกิจองค์กรขนาดกลางและใหญ่ จุดเด่นของ Odoo คือการใช้งานที่ง่ายดายและผสานรวมแอปพลิเคชันต่างๆเข้ารวมกันอย่างสมบูรณ์ ทำให้ข้อมูลแต่ละส่วนเชื่อมต่อกันแบบ Real-Time ง่ายต่อการบริหารจัดการด้านธุรกิจ รวมถึงระบบ Odoo ยังสามารถต่อยอดพัฒนาระบบต่างๆขึ้นมาเองได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละธุรกิจนั้นๆ

 


เนื้อหาหลัก

Introduction

 • แนะนำความเป็นมา และ ความหมายของ Software ERP
 • องค์ประกอบพื้นฐานของ ERP
 • แนะนำ Odoo (ERP Software)
 • อธิบายความแตกต่างระหว่าง Odoo Community กับ Enterprise Version
 • ความเหมาะสมในการใช้ ERP Software (เหมาะกับองค์กรแบบไหน)
 • สมัครทดลองใช้ Odoo Enterprise ผ่าน Odoo.com
 • ความแตกต่างระหว่างการใช้ Odoo บน odoo.com กับ private cloud หรือ server แบบ (On-Premise)
 • ราคาค่าใช้จ่ายที่จะต้องเตรียมทั้งแบบ Enterprise และ Community Version
 • จุดเด่น จุดด้อยของ Odoo

Setup

 • การติดตั้งบน Odoo.com
 • การติดตั้งบน Odoo Docker
 • การสร้างฐานข้อมูลเริ่มต้น แบบมีข้อมูล demo
 • การสร้างฐานข้อมูลเริ่มต้น แบบใช้งานจริง (ไม่มี demo)
 • การสำรองฐานข้อมูล
 • การจำลองข้อมูลทดสอบอย่างเช่น Product, Contact, Vendor, Sale-order, และอื่นๆ
 • การ Reset ฐานข้อมูล

Basic Odoo

 • เข้าใจระบบเมนูพื้นฐาน
 • การเพิ่ม users
 • การกำหนดและเพิ่มภาษา
 • การเปิดปิดโหมดนักพัฒนา (Developer Mode)
 • การติดตั้งแอปหรือโมดูลมาตราฐาน (Built-in) เพิ่มเติม [Inventory, Sale, Purchase]
 • การติดตั้งแอปหรือโมดูลจาก Odoo AppStore
 • การติดตั้ง Odoo Theme

Basic Configuration

 • การตั้งค่าผู้ใช้งาน
 • การเพิ่มผู้ใช้งาน
 • การตั้งค่าบริษัท

Business flow

 • สาธิตการทำงานพื้นฐานของ Odoo ERP [Quotation, Sale-order, Invoice, Purchase, Inventory, CRM]
 • การประยุกต์ใช้ Odoo กับธุรกิจร้าน Furniture, Consulting, Restaurant, Construction
 • สาธิตการทำงานระบบ Inventory
 • สาธิตการทำงานระบบ Sale
 • สาธิตการทำงานระบบ Purchase
 • สาธิตการทำงานระบบ CRM
 • สาธิตการทำงานระบบ Contact (Partner)

Inventory System (ระบบคลังสินค้า)

 • ตั้งค่าพื้นฐาน
 • เพิ่ม, แก้ไข, ลบ สินค้า
 • กำหนด ราคาขาย ราคาทุน
 • กำหนด ผู้ผลิต (Vendor / Supplier)
 • กำหนดประเภทสินค้า (Stockable, Consumable, Service)
 • ตั้งค่าหน่วยสินค้า UOM (Units of Measure)
 • ตั้งค่าหมวดหมู่สินค้า Product Category
 • กำหนดสินค้าหลากสีหลายไซด์ SKU/Variant
 • การเติม Stock สินค้า Replenish
 • การทำงานร่วมกับระบบ Purchase
 • เข้าใจหลักการ Warehouse กับ Location
 • การสร้าง Multi Warehouse 
 • การโอนย้ายสินค้าระหว่าง Warehouse หรือ Location
 • การจัดการ Receipts / Transfer / Delivery
 • ระบบ On-Hand / Forecast / Product Moves / Scrab
 • ระบบเอกสารที่เกี่ยวกับ Inventory
 • Export / Import สินค้า
 • การซื้อขายสินค้าแบบกำหนด Destination Warehouse ในกรณีมีหลาย Warehouse
 • กำหนด Default Vendor สำหรับสินค้า
 • การทำ Backorder ในกรณีถยอยส่งหรือรับสินค้า

Sale System (ระบบขาย)

 • ตั้งค่าพื้นฐาน
 • ความหมายของ Quotation, Sale-order, Invoice
 • การสร้าง Quotation, Sale-order, Invoice
 • การทำงานร่วมกันระหว่างระบบ Sale กับ Inventory กับ Purchase
 • ระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ Sale
 • ปัญหาที่มักจะเกิดในระบบขายเช่น Journal, Invoice, Receivable / Payable Accounts
 • การตั้งค่า ภาษาไทย/อังกฤษ ในเอกสาร
Purchase System (ระบบจัดซื้อ)
 • เข้าใจการทำงานพื้นฐานของระบบจัดซื้อ
 • การสร้าง Vendor
 • การสร้าง Quotation Request
 • การสร้าง Purchase Order
 • การสร้าง Bill ให้กับ Vendor
 • การเชื่อมโยงกับระบบ Inventory
 • ระบบเอกสารที่เกี่ยวกับ Purchase Order
 • การกำหนดเงื่อนไขการออกบิลให้ผู้ผลิด Bill Control
 • การจัดซื้อแบบ Dropshipping
 • ระบบการขออนุญาติ Purchase Order Approval
 • การกำหนด Delivery Lead Time
Accounting System
 • พื้นฐานระบบบัญชีของ Odoo
 • การเตรียมข้อมูลนำเข้าบัญชี
 • ระบบบันทึกธุรกรรมรายวันที่เรียกว่า สมุดรายวัน (Journal)
 • เข้าใจระบบผังบัญชี Chart of Account ของ Odoo
 • ประเภทของบัญชี และความสัมพันธกับระบบ Invoice, Purchase, Partner (Customer and Vendor)
 • กำหนดภาษี Taxes
 • กำหนดเรทภาษีแบบต่างๆเช่น ขาย, บริการ, โฆษณา
 • การเพิ่มบัญชีธนาคาร
 • การเพิ่ม สมุดรายการรายวัน (Journal) และ บัญชี (Account) พิเศษ
 • เข้าใจระบบบัญชี Profit & Loss กับ Balancesheet
 • เข้าใจหลักการ Debit และ Credit
 • การตรวจการเคลื่อนย้ายเงินระหว่างบัญชี Account Move
 • Account Receivable บัญชีลูกหนี้
 • Account Payable บัญชีเจ้าหนี้
 • การตั้งค่า Bank Account กับ Journal และ Account
 • เข้าใจหลักการของ Outstanding Accounts บัญชีค้างชำระ
 • ความแตกต่างของ Payment Status ระหว่าง In-Payment กับ Paid ใน Odoo
 • การ Reconciliation หรือการกระทบยอด Bank Statement
 • การ Bypass Reconcilation เพื่อให้ไม่ต้องผ่าน Outstanding Accounts
 • หลักการ Fiscal Position
 • การติดตั้ง Fiscal Localization แบบไทย
Multi-Company Management
 • การเพิ่มบริษัทลูก
 • การจัดการสินค้าภายใต้บริษัทลูก หรือ สาขาย่อย
 • การติดตั้ง Journal และ Account ให้กับบริษัทย่อย
 • การ create / import ผังบัญชี Chart of Account จากบริษัทแม่
 • กำหนดสิทธ์ในการเข้าถึงผังบัญชี Chart of Account
 • การ create / import ภาษี
 • การ create / import สมุดรายวัน
 • การกำหนด Default Receivable and Payable Accounts ให้กับบริษัทลูก (Sub-company)
 • การกำหนด Default Account ในส่วนของ Inventory
Manufacturing MRP
 • เข้าใจลักษณะสินค้าที่เกิดจากการผลิต Manufacturing
 • หลักการของ MRP Manufacturing Resource Planing การวางแผนการผลิต
 • การสร้างสินค้าที่นำเข้าด้วยการ ผลิต (Manufacture) ไม่ใช่สั่งซื้อ
 • การสร้าง Bill of Material File หรือ BOM
 • เข้าหลักของ Work Center, Manufacturing Order, Work Orders
 • การสร้างหลาย Work Centers
 • การ Scrap, Cancel, Block
 • การสร้าง Operation Type
 • การวัด Performance
 • หลักการ Subcontracting การจ้างผลิต
Point of Sale
 • การติดตั้งและการตั้งค่า Point of Sale (POS) บน Odoo
 • สาธิตการขายผ่าน POS
 • การเพิ่มสินค้าสำหรับ POS โดยเฉพาะ
 • การเปิดปิดกะการขาย Selling Session
 • การเพิ่มช่องทางชำระเงิน Bank, Cash - Payment Method
 • การปัดเศษการชำระเงินแบบต่างๆ Cash Rounding Add a rounding line หรือ At Tax Modified
 • กำหนดบัญชีผลต่างกำไรขาดทุนที่เกิดจากการปัดเศษ 
 • การชำระหลายช่องทางพร้อมกัน
 • การตั้งราคาหลายระดับ แบบ ขายส่ง
 • ระบบการตัด stock แบบ session กับ real-time
 • การพักการขาย
 • ปรับแต่งใบเสร็จ
 • สรุปการขาย
Deployment
 • การติดตั้ง Odoo Enterprise ใช้งานจริงบน Odoo.com
 • การติดตั้ง Odoo Community/Enterprise ใช้งานจริงบน Private Cloud/Server 
 • การติดตั้ง App/Module เสริม เพื่อใช้งาน Odoo ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 Contact Us

: (66)87-676-0813
: (66)2-689-8943

: support@codemobiles.com

: @codemobiles

: OnSite Training Service

: QuickSupport (วิธีใช้งาน)

: AnyDesk (วิธีใช้งาน)

: CodeMobiles Blog

: Our GitHub

: ShareCode

เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

นอกเวลาทำการฝากข้อความที่
Line: @codemobiles


สอนสด

ดูคอร์สวิดีโอออนไลน์


Copyright © 2010-2022 CodeMobiles Co., Ltd. All Rights Reserved.