วีดีโอสอน React JS (เวอร์ชันเต็ม พร้อมซอสโค้ด)


แบบฟอร์มสั่งซื้อ VDO Training Online
ขอแนะนำให้ใช้เว็บบราวเซอร์ Google Chrome เวอร์ชั่นล่าสุด ในการเข้าเข้าใช้งาน

ชื่อหลักสูตร ราคา
React.JS + Redux Programming 2,100 บาท (ไม่รวม Vat.)

วิธีการสั่งซื้อ
 1. ทำการ Login ด้วย Account ของ Facebook หรือ Google
 2. กรอกรายละเอียด
 3. กดปุ่ม ยืนยันการสั่งซื้อ
 4. ทางบริษัทจะส่งอีเมล์แจ้ง วิธีการชำระเงิน ไปให้ทางอีเมล์ที่ท่านใช้สมัครสั่งซื้อ หรือสามารถดูได้ ที่นี่
 5. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์สลิปมาที่ +66-2-6898943 หรือสแกนส่งทางอีเมล์ support@codemobiles.com หรือโทรมาแจ้งที่เบอร์ +66-81-359-9468
 6. เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบการชำระเงินแล้ว จะทำการส่ง รายละเอียดการเข้าใช้งาน ของหน้า VDO Training Online ไปให้ทางอีเมล์ที่ท่านใช้สมัครสั่งซื้อ
 1. กรอกรายละเอียด
 2. กดปุ่ม ยืนยันการสั่งซื้อ
 3. ทางบริษัทจะส่งอีเมล์แจ้ง วิธีการชำระเงิน ไปให้ทางอีเมล์ที่ท่านใช้สมัครสั่งซื้อ หรือสามารถดูได้ ที่นี่
 4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์สลิปมาที่ 02-6898943 หรือสแกนส่งทางอีเมล์ support@codemobiles.com หรือโทรมาแจ้งที่เบอร์ 081-359-9468
 5. เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบการชำระเงินแล้ว จะทำการส่ง รายละเอียดการเข้าใช้งาน ของหน้า VDO Training Online ไปให้ทางอีเมล์ที่ท่านใช้สมัครสั่งซื้อวิธีการชำระเงิน / Payment
ชำระเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM
ธนาคารกสิกรไทย สาขา ซอยแฉล้มนิมิตร (ประดู่ 1)
ชื่อบัญชี บริษัท โค้ดโมบายส์ จำกัด (ออมทรัพย์) 670-2-04739-9 กรุณาตรวจสอบข้อมูลบัญชีให้ถูกต้องก่อนการโอนเงิน

*เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รบกวนแฟกซ์สลิปมาที่ 02-6898943, สแกนส่งทางอีเมล support@codemobiles.com หรือโทรแจ้งมาที่เบอร์ 081-359-9468

React-JS คือ Web Frontend Framework ที่ใช้ในการพัฒนา Web Application แบบสมัยใหม่ที่เรียกว่า SPA (Single Page-Web-Applicatioin) ซึ่งทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เหมือนกับ Windows หรือ Mobile Application ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง โดยไม่ต้อง Refresh หน้าจออยู่ตลอดเวลา รวมถึง Library ที่รองรับที่มากขึ้นด้วย, ในส่วนภาษา (ES6 / JSX) คือภาษาหลักที่ใช้การพัฒนา React.JS ซึ่งใกล้เคียงกับ Javascript / Typescript / XML 

React-JS ถูกพัฒนาโดยบริษัท Facebook Inc. ซึ่งมีความสามารถแบบเดียวกับ Angular และ Vue แต่มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าที่ด้านของความเร็ว แต่ก็ต้องเวลาในการศึกษานานเช่นเดียวกัน เนื่องด้วยรูปแบบโครงสร้างโปรเจคในการการพัฒนา สามารถปรับแต่งได้หลากหลายมาก และเรื่อง State Managment ที่จัดการด้วย Redux 

นอกจากนี้ Concept และ Source-code ของ React.JS ยังสามารถใช้งานร่วมกับ React-Native ในการพัฒนาแอปบนมือถืออย่าง Android และ iOS ได้อีกด้วย โดยสามารถ Reuse Code ได้มากกว่า 70%

ในหลักสูตรจะมีการสอน Redux, Formik, Redux-Loggger ในการจัดการ State อย่างเข้มข้น การดึง AdminLTE Theme มาใช้รวมกับ React.JS สอนทำ Workshop เป็นหลักเพื่อให้นักเรียนเกิดความชำนาญจนลงไปในกล้ามเนื้อเลย และแนวทางในการพัฒนาที่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถรองรับระบบที่ซับซ้อนและดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น

การติดตั้งและเรียนรู้การใช้เครื่องมือในการพัฒนา

 • การติดตั้ง Node.JS
 • การติดตั้ง React.JS CLI 
 • การติดตั้ง Visual Studio และ React Extension Pack
 • การติดตั้ง Postman
 • การใช้งาน ReactJS CLI เบื้องต้น
 • การทำ Code Format and Completion และ อื่นๆ
 • การวิเคราะห์ Error ตอน compile time
 • การใช้งาน Debugging / JS Debugging / Auto Reload

เนื้อหาหลักในการพัฒนา React JS.

 • โครงสร้าง React JS Project
 • การใช้งาน ReactJS Langulage (ES7 and JSX) เบื้องต้น
 • การใช้งาน React Component และ UI เบื้องต้น
 • การส้ราง Sub components
 • เครื่องแปลง HTML ให้เป็น JSX
 • การใช้งาน Data Binding (Props and State)
 • การดัก Event ที่เกิดขึ้นกับ UI Components แต่ละตัวเช่น การคลิกที่ Button, Input
 • การใช้งาน Redux (Unidirectional DataFlow)
 • การใช้งาน React Router
 • การส่งและรับค่าระหว่าง Pages
 • การใช้งาน Redirect React Routing Page
 • การใช้งาน Secured React Routing Page
 • การใช้งาน Redux for Page Navigation
 • เข้าใจหลักการทำงาน ของ Component LifeCycle Events
 • การใช้งาน Library 3rd Party
 • การ Compile และ Run โปรเจค

Workshop: State and Property

 • เรียนรู้การเขียน ES7 และ JSX
 • การทำ Arrow Function และ ความจำเป็นของมัน
 • เรียนรู้การทำงานของ State และ Property
 • การแชร์ข้อมูลไปมาระหว่าง Component ด้วย State and Property

Workshop: Integrate AdminLTE 

 • การติดตั้ง Theme AdminLTE & Bootstrap
 • สร้าง Header, Menu and Footer
 • การติดตั้ง Bundled Files
 • การแปลง HTML ให้เป็น JSX
 • ติดตั้งระบบ Page Navigation with React Router
 • สร้าง Route สำหรับการเปลี่ยนหน้า อาทิ regirter, login, stock, create/edit/delete

Workshop: Basic Login Autentication

 • ติดตั้ง Axios 
 • ติดตั้ง Backend ด้วย NodeJS / Express / Sequelize (DB ORM) 
 • ติดตั้ง Backend Libraries ที่จำเป็น express body-parser cors sequelize
 • สร้าง Web API ด้วย NodeJS
 • สร้าง NodeJS Router ด้วย Express 
 • สร้าง Sub Router
 • สร้าง REST API สำหรับทดสอบระบบ Authentication (Register and Login)
 • เรียนรู้การสร้าง DB Model (Code First) เพื่อเชื่อมต่อ SQLITE3 / MYSQL
 • การใช้ Body-Parser ในการแปล HTTP Format แบบ URLEncodeed และ JSON , MultipleParts
 • เชื่อมต่อ ReactJS Login กับ NodeJS API

Workshop: Redux

 • ติดตั้ง Redux, React-Redux, Redux-Thunk, Redux-Logger
 • ทำความเข้าใจ ความจำเป็นในการใช้ Redux
 • ความหมายของ Unidirectional Data Flow
 • การขึ้นโครง Redux (Action, Reducer, Store)
 • Extension and plugin ที่ช่วยทำให้การใช้ Redux ง่ายขึ้น
 • การ Debug / Log ข้อมูล (State) ด้วย Redux-Logger

Workshop: Stock

 • ทดลองสร้างระบบคลังสินค้า ที่ประยุกต์ความหลายเรื่องๆ ด้วยกัน Redux, Redux-Form, Upload
 • ติดตั้ง Redux
 • การใช้ Formik เพื่อให้ข้อมูลในหน้า Form 
 • สร้าง Web API ที่ NodeJS สำหรับ Insert / Update / Query / Delete
 • ทำหน้าแสดงผล สำหรับรายการสินค้า Stock-List
 • Stock Create + Upload Image
 • Stock Edit + Change Image
 • การใช้ Lodash ในการทำ Debounce search เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

Workshop: Deployment

 • ติดตั้ง Nginx Webserver
 • ติดตั้ง PM2 Node Monitor
 • การ build แบบ production
 • แก้ไขปัญหาเรือง CORS
 • แก้ไขปัญหาเรื่อง Fallback URL

Tips, Plug-in, Best Practices Videos (อัพเดทใหม่ๆ อยู่ตลอด)

 • ReactJS Plugin ที่น่าสนใจ
 • เทคนิคการเขียนให้มีประสิทธิภาพ
 • ReactJS 3rd Library ที่มีมาอัพเดทให้ดูกันเรื่อยๆ
 • และคลิปที่มีประโยชน์อีกมากมาย ที่ทำมาให้ดูกันอยู่เรื่อยๆ

 

ตัวอย่างภาพบางส่วนของ Workshop

 

 

สิทธิประโยชน์

 • ดูออนไลน์พร้อมซอสโค้ดตัวอย่างทั้งหมดให้ดาวห์โหลด ได้นานถึง 12 เดือน
 • วีดีโอและเนื้อหาจะมีการอัปใหม่และปรับปรุงให้ทัน React.JS เวอร์ชั่นใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
 • สอบถามหรือปรึกษาเนื้อหาในวีดีโอได้ตลอดเวลาผ่าน codemobiles's period students
 • จะมีทีมงานช่วยเหลือให้สามารศึกษาเนื้อหาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีเบอร์โทรสายด่วนให้
 • รายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สอบถามเงื่อนไขการให้บริการ 081-359-9468


Contact Us

: (66)87-676-0813-14
: (66)81-359-9468

: support@codemobiles.com

: @codemobiles

: OnSite Training Service

: TeamViewer QuickSupport

: CodeMobiles Blog

Copyright © 2010-2019 CodeMobiles Co., Ltd. All Rights Reserved.