Adobe XD for Mobile Application (UX/UI) | 319 min.
499 บาท ดูได้ 360 วัน (ไม่รวม Vat.)

Adobe Experience Design หรือ เรียกสั้นๆว่า Adobe XD คือ เครื่องมือสำหรับงานออกแบบในสายงานของ UX Design โดยเฉพาะ โดยมีจุดเด่น คือ สามารถออกแบบได้ทั้ง Prototype และ Graphic UI รวมไปถึงฟีเจอร์ต่างๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักออกแบบ เช่น ฟีเจอร์การ Share, ฟีเจอร์การ Export, การจัดการ Navigation Flow, การจัดการ Assets เป็นต้น ซึ่งตัวโปรแกรมได้ออกแบบมาให้สามารถทำงานได้ทั้งในส่วนของ Web Design และ Mobile App Design โดยเนื้อหาของวีดีโอชุดนี้จะสอนโดยใช้ Workshop ในส่วนของ Mobile App เป็นหลัก แต่ผู้เรียนเมื่อเรียนจบแล้วจะสามารถใช้งานโปรแกรมได้เป็นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ทำงานได้ทั้ง Web และ Mobile App

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

  • บุคคลทั่วไป หรือ นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการศึกษาโปรแกรม Adobe XD
  • ผู้ที่ทำงานในสายออกแบบ Graphic, Web, UX/UI
  • Developer, Programmer สาย Web หรือ Mobile App ที่ต้องการสร้างงานออกแบบ UX/UI ได้ด้วยตัวเอง

ความยาวของวีดีโอ : 5 ชั่วโมง

 

เนื้อหาในหลักสูตร

Part 1 : Tutorials

ตอนที่ 0 : Introduction
ตอนที่ 1 : Creating Artboards
ตอนที่ 2 : Lines & Shapes
ตอนที่ 3 : Adding Text
ตอนที่ 4 : Boarder, Fill, Shadow & Transparency
ตอนที่ 5 : Gradient
ตอนที่ 6 : Importing & Masking Images
ตอนที่ 7 : Grouping, Locking & Hiding elements
ตอนที่ 8 : Transforming Shapes
ตอนที่ 9 : Pen Tool
ตอนที่ 10 : Combining Shapes
ตอนที่ 11 : Align & Distribute Objects
ตอนที่ 12 : Object & Background Blur
ตอนที่ 13 : Repeat Grid
ตอนที่ 14 : Importing SVG Files
ตอนที่ 15 : Layers
ตอนที่ 16 : Assets
ตอนที่ 17 : Using UI Kits (iOS/Material/Windows)
ตอนที่ 18 : Linking Screen
ตอนที่ 19 : Device Preview
ตอนที่ 20 : Sharing Prototype
ตอนที่ 21 : Exporting Assets


Part 2 : Workshops

Workshop 1 : Simple App Design
Workshop 2 : Wireframe Design
Workshop 3 : Register Screen
Workshop 4 : Payment Screen
Workshop 5 : Shopping Screen