Vue.JS / Node.JS / SQL-DB - Stock Workshop | 1,733 min.
1,500 บาท จากปกติ 2,700 บาท ดูได้ 360 วัน (ไม่รวม Vat.)

Vue2-3.JS คือ Web Frontend Framework ที่ใช้ในการพัฒนา Web Application สมัยใหม่ที่เรียกว่า SPA (Single Page-Web-Application) ซึ่งทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เหมือนกับ Windows หรือ Mobile Application ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง โดยไม่ต้อง Refresh หน้าจอ รวมไปถึงมี Library รองรับมากขึ้นด้วย นอกจากนี้ Concept ของ Vue.JS ยังสามารถใช้เป็นพื้นฐานของ SPA Framework ตัวอื่นได้อีกอย่าง Angular และ React

ถึงแม้ Vue.JS เป็น SPA Framework น้องใหม่สุดเมื่อเทียบกับ Angular และ React.JS แต่ในปัจจุบันก็เริ่มมีหลายบริษัททั้งในไทยและต่างประเทศใช้ Vue.JS กันอย่างกว้างขวางแล้ว และอีกหนึ่งข้อดีคือ Vue.JS ได้รับการพัฒนา ต่อยอดมาจาก Angular และ React.JS โดยการนำข้อดีของทั้ง 2 ตัวนี้มาพัฒนาให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น พร้อมเครื่องมือและเอกสารที่ทำออกมาได้ดีเป็นอย่างมาก ทำให้ผมคิดว่า Vue.JS Framework พร้อมแล้วสำหรับงาน Production ในไทย

ในหลักสูตรจะมีการสอน Vuetify (Material Components), VueX (State Managment), Node.JS, ORM-Database ที่สามารถเชื่อมต่อกับ MySQL, SQLServer ได้ ในหลักสูตรนักเรียนจะได้เรียนฝึกหัดเขียนโค้ดจริง ไม่ใช่แค่ Concept ผ่าน workshop ระบบคลังสินค้าที่มีระบบ Security อย่าง Login, Register ที่ Secure เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

โดยสรุป Workshop และ เนื้อหาของหลักสูตรทั้งหมดจะถูกออกแบบให้ นักเรียนได้หัดเขียนจนเกิดความชำนาญ จนลงไปในกล้ามเนื้อเลยทีเดียว และเข้าใจแนวทางในการพัฒนาที่ถูกต้องอีกด้วย เพื่อให้สามารถออกแบบระบบที่ซับซ้อนอย่างมืออาชีพ

การติดตั้งและเรียนรู้การใช้เครื่องมือในการพัฒนา

 • การติดตั้ง Node.JS
 • การติดตั้ง Yarn
 • การติดตั้ง Vue.JS CLI 
 • การติดตั้ง Visual Studio และ Vue Extension Pack
 • การติดตั้ง Postman
 • การใช้งาน VueJS CLI เบื้องต้น
 • การทำ Code Format and Completion และ อื่นๆ
 • การวิเคราะห์ Error ตอน compile time
 • การใช้งาน Debugging / JS Debugging / Auto Reload

เนื้อหาหลักในการพัฒนา Vue.JS 2-3

 • โครงสร้าง Vue JS Project
 • การใช้งาน Vue JS Langulage (ES7 and HTML5) เบื้องต้น
 • การใช้งาน Vue Component และ UI เบื้องต้น
 • การสร้าง Sub components
 • การใช้งาน Data Binding (Props and State)
 • การดัก Event ที่เกิดขึ้นกับ UI Components แต่ละตัวเช่น การคลิกที่ Button, Input
 • การใช้งาน VueX (Unidirectional DataFlow)
 • การใช้งาน Vue Router
 • การส่งและรับค่าระหว่าง Pages
 • การใช้งาน Redirect Vue Routing Page
 • การใช้งาน Secured Vue Routing Page
 • เข้าใจหลักการทำงาน ของ Component LifeCycle Hook
 • การใช้งาน Library 3rd Party (Vuetify, Axios, Fitler)
 • การ Compile และ Run โปรเจค

Workshop: Basic VueJS

 • เรียนรู้การเขียน ES7 and Html5
 • Component Structure Template, Script, Style
 • Component Creation
 • Commonent Communication
 • Data, Props, Method, Compute, Watch, Slot และ อื่นๆ
 • การทำ Arrow Function และ ความจำเป็นของมัน
 • เรียนรู้การทำงานของ State และ Property
 • V-Bind, V-On, Emit, EventBus
 • Assets Folder
 • Conditional Directive : V-If...
 • Looping Directive : V-For

Workshop: Integrate Vuetify, Router, VueX 

 • การติดตั้ง Theme Vuetify, Router และ Vuex
 • สร้าง Header, Menu and Footer
 • การติดตั้ง Theme
 • ติดตั้งระบบ Navigation Drawer, Grid system และ Breakpoints
 • สร้าง Route สำหรับการเปลี่ยนหน้า อาทิ regirter, login, stock, create/edit/delete

Workshop: Basic Login Autentication

 • ติดตั้ง Axios 
 • ติดตั้ง Backend ด้วย Node.JS / Express / Sequelize (DB ORM) 
 • ติดตั้ง Backend Libraries ที่จำเป็น express body-parser cors sequelize
 • สร้าง Web API ด้วย Node.JS
 • สร้าง Node.JS Router ด้วย Express 
 • สร้าง Sub Router
 • สร้าง REST API สำหรับทดสอบระบบ Authentication (Register and Login)
 • เรียนรู้การสร้าง DB Model (Code First) เพื่อเชื่อมต่อ SQLITE3 / MYSQL
 • ใช้ Body-Parser แปล HTTP Format แบบ URLEncoded และ JSON, MultipleParts
 • เชื่อมต่อ ReactJS Login กับ Node.JS API

Workshop: VueX

 • ติดตั้ง State, Action, Mutation, Getter, Store, Module
 • ทำความเข้าใจ ความจำเป็นในการใช้ State Management
 • ความหมายของ Unidirectional Data Flow
 • Extension and plugin ที่ช่วยทำให้การใช้ Vuex ง่ายขึ้น
 • การ Debug / Log ข้อมูล (State/Mutation) ด้วย VueDevTool

Workshop: Stock

 • ทดลองสร้างระบบคลังสินค้า ที่ประยุกต์หลายเรื่องๆ เข้าด้วยกัน Vuex, Vuetify, Uploadfile
 • ติดตั้ง Vuetify Theme
 • การใช้ Vuetify Form
 • สร้าง Web API ที่ Node.JS สำหรับ Insert / Update / Query / Delete
 • ทำหน้าแสดงผล ด้วย Grid System and Flex Layout สำหรับรายการสินค้า Stock-List 
 • Stock Create + Upload Image (Multiparts)
 • Stock Edit + Change Image

Workshop: Deployment

 • ติดตั้ง Nginx Webserver
 • ติดตั้ง PM2 Node Monitor
 • การ build แบบ production
 • แก้ไขปัญหาเรือง CORS
 • แก้ไขปัญหาเรื่อง Fallback URL

Tips, Plug-in, Best Practices Videos (อัพเดทใหม่ๆ อยู่ตลอด)

 • Vuetify Plugin and Filters ที่น่าสนใจ
 • เทคนิคการเขียนให้มีประสิทธิภาพ
 • VueJS 3rd Party Library ที่มีมาอัพเดทให้ดูกันเรื่อยๆ
 • และคลิปที่มีประโยชน์อีกมากมาย ที่ทำมาให้ดูกันอยู่เรื่อยๆ

 

ตัวอย่างภาพบางส่วนของ Workshop

 

สิทธิประโยชน์

 • ดูออนไลน์พร้อมซอสโค้ดตัวอย่างทั้งหมดให้ดาวห์โหลด ได้นานถึง 12 เดือน
 • วีดีโอและเนื้อหาจะมีการอัปใหม่และปรับปรุงให้ทัน Vue.JS เวอร์ชั่นใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
 • สอบถามหรือปรึกษาเนื้อหาในวีดีโอได้ตลอดเวลาผ่าน CodeMobiles's period students
 • จะมีทีมงานช่วยเหลือให้สามารศึกษาเนื้อหาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีเบอร์โทรสายด่วนให้
 • รายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สอบถามเงื่อนไขการให้บริการ 081-359-9468

 

 

 

 Contact Us

: (66)87-676-0813-14
: (66)2-689-8943

: support@codemobiles.com

: @codemobiles

: OnSite Training Service

: QuickSupport (วิธีใช้งาน)

: AnyDesk (วิธีใช้งาน)

: CodeMobiles Blog

: Our GitHub

: ShareCode

เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

นอกเวลาทำการฝากข้อความที่
Line: @codemobiles


สอนสด

ดูคอร์สวิดีโอออนไลน์


Copyright © 2010-2022 CodeMobiles Co., Ltd. All Rights Reserved.