วีดีโอสอนเขียนแอพพลิเคชันด้วย Xamarin (เวอร์ชั่นเต็มพร้อมซอสโค้ด)

วีดีโอสอนเรียนรู้การพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย Xamarin ที่สามารถเขียนแอพด้วยภาษา C# เพียงครั้งเดียว แต่สามารถใช้งานได้ทุก Platform (Android, iOS และ Windows Phone) สอนละเอียด มีตัวอย่างประกอบ เนื้อหาครอบคลุมพื้นฐานระดับองค์กร เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจพัฒนาแอพพลิเคชันบน Android, iOS หรือ Windows Phone

ราคา

- 3,500 บาท / ปี (สำหรับ 30 ท่านแรก จากปกติ 7,000 บาท)*

*เนื้อหาโดยสรุป*

 • Core User Interfaces (Xamarin.Form)
 • SQLite3
 • Debug/Logging
 • HTTP GET/POST
 • RESTFul JSON Feed
 • Thread Handler (Async & Await)
 • Youtube Player
 • Custom ListView
 • Preference Storage
 • DataBinding
 • Call Native API with DependencyService
 • UI Mixing between Form and Native with PageRenderer
 • Image Loader
 • Publishing
 • Essential Tips and Tricks

"แนะนำหลักสูตร Xamarin Video Online"

Setup and Introduction to Cross-Platform IDE - Xamarin

 • Xamarin Introduction (Features & Price)
 • Xamarin Installation & Configuration
 • Install Android Simulator (Genymotion)
 • Highlight Features
 • How Xamarin works to accomplish cross-platform
 • Xamarin Studio vs Visual Studio Integration
 • Basic Xamarin C# and XAML to implement User Interface
 • Hello World

Code-Sharing Solution of Xamarin

 • Code-Sharing Options
 • Cross-Platform Approaches
 • Handling with platform specific features
 • Creating Shared Projects
 • Craeting Portable Class Libraries (PCL)

Using Visual Studio or Xamarin Studio

 • Creating New Project
 • Review Project Structure
 • New/Import File to Project
 • Auto Completion
 • Refactoring Source Code
 • Debugging
 • Adding Library Package & Component

XAML in Xamarin.Forms

 • Code vs XAML
 • Create your UI for Xamarin.Forms applications in code
 • Create the UI declaratively using XAML
 • Page
 • Layout
 • View

Resources and Styles in Xamarin.Forms

 • How to use Resources to eliminate repeated XAML
 • Remove hard-coded values (fonts, colors) and define them as resources
 • Consolidate groups of property values into Styles

Data Binding in Xamarin.Forms

 • How to use data binding in Xamarin.Forms
 • Create two-way binding scenarios

Using ListView in Xamarin.Forms

 • Using data binding and data templates with the ListView control
 • Create interactive, scrolling lists of data with Xamarin.Forms
 • How to populate a ListView with data
 • How to use it as a navigation menu
 • How to utilize some of the built-in customization features

Customizing the ListView in Xamarin.Forms

 • Customizing the visualizations displayed in a ListView
 • How to use the ViewCell
 • How to add headers and footers
 • How to group and organize your data
 • Practical performance advice to make sure your ListView scrolls smoothly

Working with SQLite and Mobile Data

 • How to use SQLite and the SQLite-Net ORM to manage local data
 • How to identify the proper location for your data
 • How to insert, update, retrieve and delete data efficiently using asynchronous I/O calls

Consuming REST-based Web Services

 • How to integrate with and consume RESTful web services in mobile applications.
 • Techniques to monitor the network status of the device
 • Introduction to the tenets of REST architecture
 • how to properly retrieve, insert, update and delete information from a REST-based service
 • Using the cross-platform HttpClient class
 • Optimizing our network access by utilizing the platform-specific network stack withHttpClient.

Model-View-ViewModel in Xamarin.Forms

 • The MVVM application architecture pattern.
 • How to design your applications using MVVM.

 

Workshop covering Layout, JSON Feed, HTTP (GET/POST), SQLite3, Preference Storage, DependencyService, Custom ListView

สิทธิประโยชน์

 • ดูออนไลน์พร้อมซอสโค้ดตัวอย่างทั้งหมดให้ดาวห์โหลด ได้นานถึง 12 เดือน
 • วีดีโอและเนื้อหาจะมีการอัปใหม่และปรับปรุงให้ทัน Xamarin เวอร์ชั่นใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
 • สอบถามหรือปรึกษาเนื้อหาในวีดีโอได้ตลอดเวลาผ่าน codemobiles's period students
 • จะมีทีมงานช่วยเหลือให้สามารศึกษาเนื้อหาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีเบอร์โทรสายด่วนให้
 • รายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สอบถามเงื่อนไขการให้บริการ 081-359-9468แบบฟอร์มสั่งซื้อ VDO Training Online
ขอแนะนำให้ใช้เว็บบราวเซอร์ Google Chrome เวอร์ชั่นล่าสุด ในการเข้าเข้าใช้งาน

ชื่อหลักสูตร ราคา
Xamarin Programming 3,500 บาท (ไม่รวม Vat.)

วิธีการสั่งซื้อ
 1. ทำการ Login ด้วย Account ของ Facebook หรือ Google
 2. กรอกรายละเอียด
 3. กดปุ่ม ยืนยันการสั่งซื้อ
 4. ทางบริษัทจะส่งอีเมล์แจ้ง วิธีการชำระเงิน ไปให้ทางอีเมล์ที่ท่านใช้สมัครสั่งซื้อ หรือสามารถดูได้ ที่นี่
 5. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์สลิปมาที่ +66-2-6898943 หรือสแกนส่งทางอีเมล์ support@codemobiles.com หรือโทรมาแจ้งที่เบอร์ +66-81-359-9468
 6. เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบการชำระเงินแล้ว จะทำการส่ง รายละเอียดการเข้าใช้งาน ของหน้า VDO Training Online ไปให้ทางอีเมล์ที่ท่านใช้สมัครสั่งซื้อ
 1. กรอกรายละเอียด
 2. กดปุ่ม ยืนยันการสั่งซื้อ
 3. ทางบริษัทจะส่งอีเมล์แจ้ง วิธีการชำระเงิน ไปให้ทางอีเมล์ที่ท่านใช้สมัครสั่งซื้อ หรือสามารถดูได้ ที่นี่
 4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์สลิปมาที่ 02-6898943 หรือสแกนส่งทางอีเมล์ support@codemobiles.com หรือโทรมาแจ้งที่เบอร์ 081-359-9468
 5. เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบการชำระเงินแล้ว จะทำการส่ง รายละเอียดการเข้าใช้งาน ของหน้า VDO Training Online ไปให้ทางอีเมล์ที่ท่านใช้สมัครสั่งซื้อวิธีการชำระเงิน / Payment
ชำระเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM
ธนาคารกสิกรไทย สาขา ซอยแฉล้มนิมิตร (ประดู่ 1)
ชื่อบัญชี บริษัท โค้ดโมบายส์ จำกัด (ออมทรัพย์) 670-2-04739-9 กรุณาตรวจสอบข้อมูลบัญชีให้ถูกต้องก่อนการโอนเงิน

*เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รบกวนแฟกซ์สลิปมาที่ 02-6898943, สแกนส่งทางอีเมล support@codemobiles.com หรือโทรแจ้งมาที่เบอร์ 081-359-9468


Contact Us

: (66)87-676-0813-14
: (66)81-359-9468

: support@codemobiles.com

: @codemobiles

: OnSite Training Service

: TeamViewer QuickSupport

: CodeMobiles Blog

Copyright © 2010-2019 CodeMobiles Co., Ltd. All Rights Reserved.